Wat we doen

Wij ondersteunen de eigenaar van onroerend goed tijdens het proces dat begint bij de signalering van aardbevingsschade en dat eindigt met het herstel en de schadevergoeding. Wat ons drijft is gevoel voor rentmeesterschap; wij vinden dat we zorgvuldig moeten omgaan met het Groninger landschap en alles wat daarmee annex is. Met onze objectieve en goed onderbouwde calculaties willen wij bijdragen aan een (weer) veilige, leefbare woon- en werkomgeving. Onze insteek is dat de schademelder krijgt waar hij recht op heeft, wat doorgaans betekent: vergoeding van de bevingsschade.

Sinds 2013 hebben wij rond de 50.000 kostenbegrotingen gemaakt en meer dan 4000 kwaliteitscontroles uitgevoerd.

Onze database heeft een lange historie. Alle gegevens worden zorgvuldig verwerkt en bewaard, zodat gemaakte calculaties eenvoudig opnieuw kunnen worden verstrekt.

Sociale partners