Aardbevingsschade in beeld en cijfers

Bedrijfsburo JBG

 

JBG is een onafhankelijke organisatie met een efficiënte werkmethode, die de laatste jaren veel ervaring heeft opgedaan in het opstellen van schadecalculaties. Wij zijn gespecialiseerd in het calculeren van schades die zijn ontstaan door gaswinning in (hoofdzakelijk) Groningen. Daarbij maken we gebruik van opnamerapporten van gecontracteerde schade-experts.

 

Met JBG haal je het begin van de oplossing in huis

Reguliere schade calculaties
Woningen
Monumenten schade calculatie
Opname ter plaatse
Arbitrage calculaties
Coulance calculaties
Kosten Analyse Rapportages (KAR)
Aanverwante werkzaamheden
Kwaliteitscontrole schade opnamedossiers

In 2015 is JBG zich gaan specialiseren in het opstellen van Kosten Analyse Rapportages. Kort gezegd worden ingediende nieuwbouwplannen onderworpen aan een kosten analyse op basis van een nauwkeurig vergelijk tussen de basiskosten en het aardbevingsbestendig uitvoeren van nieuwbouwplannen. Wij zijn aangesloten bij de  

Sociale partners