Wie we zijn

Bedrijfsburo JBG is een stabiele factor in een dynamisch speelveld, waarin belangen en visies soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Dossier gaswinning/aardbevingsschade is een complex dossier waarin de emoties flink kunnen oplopen. Wij houden het hoofd koel en brengen graag de werkzaamheden en bijbehorende kosten in kaart.

Het team van JBG bestaat uit medewerkers met allround bouwkundige kennis en ervaring. Het zijn kwaliteitscoördinatoren en –controleurs, calculators en administrateurs. Daarnaast beschikken we over een ruim netwerk van flexibele krachten, die minstens zo ervaren zijn en eerder werkzaam zijn geweest voor JBG. We kunnen daardoor goed inspelen op de fluctuerende vraag en eenvoudig opschalen.

Klantverhaal Bedrijfsburo JBG bij Friesland Lease

Friesland Lease heeft veel klanten met interessante verhalen. Elke klant heeft zijn of haar eigen beweegredenen om één of meerdere auto’s bij Friesland Lease af te nemen. Wij vinden niet alleen de verhalen interessant, maar ook de bedrijven die daar achter zitten. Daarom is het idee ontstaan om inspirerende klanten en verhalen te delen en te laten zien wie onze klanten zijn. Dit keer is Ciska Gorter van Bedrijfsburo JBG aan de beurt om te vertellen over de ervaringen met Friesland Lease.

Bedrijfsburo JBG

‘Bedrijfsburo JBG BV is een onafhankelijk calculatie- en kostendeskundig bureau, gevestigd in Groningen. Wij zijn gespecialiseerd in het op een eerlijke manier beoordelen en calculeren van schades die zijn ontstaan door gaswinning in (hoofdzakelijk) Groningen’, begint Ciska ons gesprek.

‘Ons team bestaat onder andere uit bouwkundig deskundigen. Experts met allround bouwkundige kennis en ervaring. Voor deze schade-experts hebben wij goed vervoer nodig.’

Schadevergoeding

Maar wat doen jullie dan precies? Ciska vertelt verder: ‘Wij ondersteunen de eigenaar van onroerend goed tijdens het proces dat begint bij de signalering van aardbevingsschade en dat eindigt met het herstel en de schadevergoeding. Onze insteek is dat de schademelder krijgt waar hij recht op heeft, wat doorgaans betekent: vergoeding van de bevingsschade.’

Feitje: Sinds 2013 hebben wij rond de 50.000 kostenbegrotingen gemaakt en meer dan 4000 kwaliteitscontroles uitgevoerd. Onze database heeft een lange historie.

Samenwerking Friesland Lease

Waarom wij gekozen hebben voor Friesland Lease? ‘Na wat marktonderzoek te hebben gedaan, kwamen we in gesprek met Friesland Lease. Niet geheel toevallig, want onze directeur/eigenaar rijdt zelf al 20 jaar in een auto van Friesland Lease.’

Ciska: ‘Er werd goed geluisterd naar onze wensen en deze werden vertaald in duidelijke offertes. Lease adviseur Jelte Koopmans zal best eens wanhopig geworden zijn van alle belletjes waarin ik weer eens met een wijziging kwam, maar uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 2 passende contracten.’

‘De proactieve houding van Friesland Lease sprak ons in het bijzonder aan. De auto’s werden keurig bij de berijders thuis afgeleverd. Dat past bij ons. Meedenken en handelen. Dat doen wij ook voor onze klanten. Maar nu we het er toch over hebben… ons bedrijf groeit en wij zoeken nog bouwkundig deskundigen!    Waarschijnlijk zal er dan ook weer een nieuwe lease auto afgenomen worden.  Weer een kans voor Friesland Lease!’

Maak kennis met een aantal gedreven JBG'ers
Sietze Stilma Bouwkundig deskundige Sietze is een kei in calculeren, inspecteren en beoordelen van trilschades aan gebouwen, ontstaan door de gaswinning. Als echte bouwkundig deskundige voert hij tevens kwaliteitscontroles uit. Hij is iemand die graag orde schept in lastige, onoverzichtelijke materie en samen met het JBG team toewerkt naar het eindresultaat; een correcte, objectieve en goed onderbouwde calculatie, die duidelijk is voor zowel schadebehandelaar (expert, opdrachtgever, arbiter) als voor de schademelder.
Ciska Gorter Medewerker Bedrijfsbureau Ciska heeft haar ervaringen opgedaan binnen verschillende branches, waarbij altijd dienstverlening en het vertegenwoordigen van de organisatie bovenaan heeft gestaan. Ze is verzorgend en communicatief; mooie eigenschappen waarmee ons team en onze opdrachtgevers dagelijks worden bediend. Punctueel en disciplinair, "afspraak is afspraak" staan bij haar hoog in het vaandel! Maar ook het motto "een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd" is op haar van toepassing.
Jan Grijpma Eigenaar en bestuurder Jan heeft zowel een schat aan praktijkervaring als ervaring in leidinggevende functies in de bouw. Hij streeft ernaar met Bedrijfsburo JBG een verbindende factor in de regio te kunnen zijn. Succesfactoren daarbij zijn uniformiteit en snelheid in het afhandelen van schades. Hij voelt zich maatschappelijk betrokken bij het complexe dossier gaswinning/aardbevingsschade en wil met JBG een bijdrage leveren aan een verantwoorde afhandeling van de schadevergoeding. Jan is tevens bestuurslid van Vereniging SHB, lid van de Raad van Advies FieldlabpracTICe en lid van Programmaraad EPI-kenniscentrum/BuildinG
5 Jaar Bedrijfsburo JBG Op 20 februari 2019 bestond ons bedrijf 5 jaar. Dit hebben we uitbundig gevierd. En wat zijn we trots! Een leuke, gemotiveerde club mensen die uiteraard in onze dienstverlening ook graag voor u klaarstaan.

Sociale partners