JBG

Bedrijfsburo JBG is een stabiele factor in een dynamisch speelveld, waarin belangen en visies soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Dossier gaswinning/aardbevingsschade is een complex dossier waarin de emoties flink kunnen oplopen. Wij houden het hoofd koel en brengen graag de werkzaamheden en bijbehorende kosten in kaart.

Visie

De visie van Bedrijfsburo JBG is: “Goed en rechtvaardig doen”. Bedrijfsburo JBG levert wat van hem wordt verwacht en verdient van daaruit klantvertrouwen. Verantwoordelijkheid neemt Bedrijfsburo JBG ook door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het richten op de behoefte van haar relaties. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de capaciteiten en middelen.

Ervoor zorgen dat onze klanten nieuwe normen zetten voor optimale performance, zich volledig op hun kernactiviteiten richten en benchmark in hun sector worden.

Missie

De huidige missie is: “Bedrijfsburo JBG is een op samenwerking gerichte, zelfstandige onderneming die vanuit een klant- en vraaggerichte diensten realiseerbaar maakt voor een brede markt. Bedrijfsburo JBG streeft naar maatschappelijk en financieel rendement, voor de klanten en de eigen continuïteit”. Waardering en respect van onze klanten verdienen door onze professionele instelling, betrokkenheid en het plezier waarmee wij helpen hun doelen te realiseren.

Kernwaarden

De cultuur binnen Bedrijfsburo JBG is transparant en gebaseerd op respect, kennis, openheid en eerlijkheid. Wij zijn trots op deze sterke waarden.

Bedrijfsburo JBG is een solvabel en betrouwbaar bedrijf dat zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.

In ons voelen, denken en doen laten wij ons leiden door onze vijf kernwaarden.

Professioneel: onze vakinhoudelijke en interpersoonlijke competentie alsmede correct gedrag leiden tot respect, geloofwaardigheid en vertrouwen bij onze opdrachtgevers.

Pragmatisch: oplossingen die wij voor onze opdrachtgevers implementeren zijn niet hoog complex maar pragmatisch. Pragmatische oplossingen zijn beter te implementeren en leiden tot snel en optimaal resultaat.

Persoonlijk: met persoonlijke betrokkenheid en passie voor ons vak realiseren wij de gezamenlijke doelen in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Precies: wij gaan uit van feiten en niet van aannames. Om tot de feiten te komen gaan wij grondig en doortastend te werk.

Profitabel: in ons doen zijn de Bottom-line verbeteringen voor onze opdrachtgevers leidend. Wij worden uiteindelijk ingehuurd om resultaten te boeken

Geschiedenis

JBG is een onafhankelijk organisatie die zich vanaf 2014 gespecialiseerd heeft in het opstellen van schadecalculaties met behulp van het aangereikte opname rapport door gecontracteerde schade-inspecteurs. Door continu verbeteringen in het proces aan te brengen is er inmiddels een optimaal functionerende standaard werkmethode gecreëerd, waarbij er kan worden voldaan aan een continu hoog kwaliteitsniveau, ongeacht welk productievolume gevraagd wordt door de opdrachtgever.

In 2015 is JBG gestart met Kosten Analyse Rapportages (KAR) voor de nieuwbouwregeling van NAM. Kortgezegd worden ingediende nieuwbouwplannen onderworpen aan een kosten analyse op basis van een nauwkeurige vergelijk tussen de basiskosten en het aardbevingsbesteding uitvoeren van nieuwbouwplannen.

JBG heeft in 2016 ondersteuning/ veldwerk verricht bij het inventariseren van ca. 23.000 objecten opgedeeld in diverse typologieën waaronder woningen en boerderijen. De gevonden parameters zijn gebruikt om erachter te komen hoe specifiek gebouw zich gedraagt bij een aardbeving om vervolgende een degelijke risico analyse te kunnen maken.

Vanaf 2015 doen onze medewerkers kwaliteitscontroles zowel op rapportages als tijdens de uitvoering op de bouwplaats.

Ons dienstenpakket is in de loop van jaren verbreed als procesmanager binnen de gehele bouwkolom van Bouwmanagement tot Bouwkostenbeheer.


Lessons learned