Gebouwendatabase

Het inventariseren van circa 23.000 objecten, opgedeeld in vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en boerderijen is een van de projecten die we in de loop der jaren hebben verzorgd. We verzamelden eigenschappen van gebouwen op basis van visuele inspecties, aangeleverd fotomateriaal en Google Streetview. We zetten een Sharepoint op om de grote hoeveelheden date vast te leggen en te delen.

De gevonden parameters worden gebruikt om te ontdekken hoe een specifiek gebouw zich gedraagt bij een aardbeving, om vervolgens een degelijke risico-analyse te kunnen maken.

Lessons learned