Bouwkostenbeheer & Bouwmanagement

Bedrijfsburo JBG

‘Betrokken, transparant &
communicatief’

Bedrijfsburo JBG vindt Project Management als een onmisbare schakel en krachtig instrument in het
aansturen van projecten. Het vertalen van de wensen van onze klanten voor het realiseren van grote
of geclusterde projecten in een Plan van Aanpak is altijd een onderwerp voor Project Management.
Project Management vertaalt bij Bedrijfsburo JBG de behoefte van de klant naar een gedetailleerd
Plan van Aanpak waarin resources en acties planmatig en overzichtelijk in de tijd worden gezet,
waartoe de benodigde detailinformatie wordt verzameld.
Het project herkent de opdrachtgever, projectleider en teamleden en zorgt voor duidelijkheid,
structuur en consensus van degenen die het project dienen te realiseren.
Bedrijfsburo JBG bezit de middelen en de kennis om deze noodzakelijke structuur aan te brengen en
op die manier de opdrachtgever te ontzorgen. Zo brengt Bedrijfsburo JBG het vertrouwen bij alle
betrokkenen samen.
Want betrokkenheid, transparantie en communicatie zijn de pijlers van een goed georganiseerd
project.

Met JBG haal je het begin van de oplossing in huis

Budgetramingen
Inschrijfbegrotingen
Opstellen Kosten Analyse Rapportage (KAR)
IBIS-Trad
GMC (Groningen Maatregelen Catalogus)
Projectmanagement/- leiding
Contract/- Procesmanagement
Conditionering
Directievoering/- Bouwtoezicht
Werkvoorbereiding
Additionele adviesdiensten

Waardepropositie
Door haar bedrijfsvoering te hanteren volgens dé norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001
verhoogt Bedrijfsburo JBG haar klanttevredenheid, borgt haar interne processen, wet- en regelgeving
en verbetert continue de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Onze professionele, pragmatische, persoonlijke en een profitabele aanpak voorzien in de
klantbehoefte. Wat ons als onafhankelijke samenwerkingspartner drijft is gevoel voor
rentmeesterschap.

Lessons learned